Chùa Côn Sơn

Sớm hoàn thiện hồ sơ đề cử "Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc" là di sản thế giới

Sớm hoàn thiện hồ sơ đề cử "Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc" là di sản thế giới

16/03/2023 - 06:10

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các tỉnh, bộ, cơ quan liên quan tích cực triển khai công việc để hoàn thiện hồ sơ đề cử UNESCO công nhận Quần thể di tích và danh thắng "Yên Tử-Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc" là di sản thế giới.