Chi tiết danh sách Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2023

Thiên Ân
07:20 - 26/05/2023
Công dân & Khuyến học trên

Hội đồng Giáo sư Nhà nước thông báo danh sách Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2023, cập nhật đến ngày 25/5/2023.

Cụ thể, danh sách này có 54 Hội đồng Giáo sư cơ sở khu vực miền Bắc; 7 Hội đồng Giáo sư cơ sở khu vực miền Trung và 30 Hội đồng Giáo sư cơ sở khu vực miền Nam.

Danh sách Hội đồng Giáo sư cơ sở khu vực miền Bắc:

Chi tiết danh sách Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2023 - Ảnh 1.

Chi tiết danh sách Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2023 - Ảnh 2.

Danh sách Hội đồng Giáo sư cơ sở khu vực miền Trung:

Chi tiết danh sách Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2023 - Ảnh 3.

Danh sách Hội đồng Giáo sư cơ sở khu vực miền Nam:

Chi tiết danh sách Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2023 - Ảnh 4.

Chi tiết danh sách Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2023 - Ảnh 5.

Bình luận của bạn

Bình luận