Chi tiết 30 điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2024 tại Hà Nội

Minh Châu
10:36 - 14/01/2024
Công dân & Khuyến học trên

Hà Nội tổ chức 9 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp và 23 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp tại các quận, huyện mừng Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Thời lượng bắn pháo hoa 15 phút, từ 00 giờ 00 phút đến 00 giờ 15 phút ngày 10/2/2024 đêm Giao thừa.

Chi tiết 30 điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2024 tại Hà Nội- Ảnh 1.

Hà Nội tổ chức 9 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp và 23 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp tại các quận, huyện mừng Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Ảnh minh họa từ INT

32 trận địa bắn pháo hoa ở Hà Nội mừng Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Tổng số 30 điểm bắn: 32 trận địa (trong đó, 9 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp và 23 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp).

Chi tiết 30 điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2024 tại Hà Nội- Ảnh 2.

9 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp ở Hà Nội mừng Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Ảnh: Minh Châu

Chi tiết 30 điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2024 tại Hà Nội- Ảnh 3.

23 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp ở Hà Nội mừng Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Ảnh: Minh Châu

Chi tiết 30 điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2024 tại Hà Nội- Ảnh 4.

23 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp ở Hà Nội mừng Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Ảnh: Minh Châu

Chi tiết 30 điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2024 tại Hà Nội- Ảnh 5.

23 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp ở Hà Nội mừng Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Ảnh: Minh Châu

Số lượng đạn pháo hoa tại các trận địa

Pháo hoa tầm cao: Tổng số 5.400 quả (9 trận địa mỗi trận địa 600 quả).

Pháo hoa tầm thấp: Tổng số 3.570 giàn (mỗi trận địa 120 giàn; 9 trận địa tầm cao mỗi trận địa 90 giàn).

Thời gian bắn pháo hoa tại các trận địa

Thời lượng bắn pháo hoa: 15 phút.

Thời điểm bắn: Từ 00 giờ 00 đến 00 giờ 15 phút ngày 10/2/2024 (tức đêm Giao thừa tết Nguyên đán Giáp Thìn).

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa được huy động từ các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp... Hiệp đồng chặt chẽ các lực lượng, triển khai thực hiện kế hoạch chặt chẽ, cụ thể, tổ chức bắn pháo hoa đúng chương trình, thời gian quy định. Bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông tại các điểm bắn pháo hoa trên toàn Thành phố. Chuẩn bị chu đáo về mọi mặt chỉ huy chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, trang bị trước, trong và sau khi bắn pháo hoa.

Đây là năm thứ hai liên tiếp, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán tại tất cả 30 quận huyện. Năm 2021, thành phố không tổ chức bắn pháo hoa để phòng chống dịch COVID-19. Năm 2020 Hà Nội chỉ tổ chức bắn pháo hoa một điểm ở công viên Thống Nhất và tường thuật trên truyền hình để nhân dân theo dõi