Chân trời sáng tạo

Sáng tạo là lẽ sống

Sáng tạo là lẽ sống

18/02/2024 - 15:02

Người có đầu óc tư duy sáng tạo thường có tác phong và phương thức hoạt động như thế nào? Làm thế nào để nhận ra họ?

Mỏi mòn chờ sách giáo khoa mới

Mỏi mòn chờ sách giáo khoa mới

18/07/2023 - 20:00

Đã gần hết tháng 7, nhiều phụ huynh có con năm nay vào lớp 4, lớp 8 và lớp 11 đang nóng lòng vì chưa biết năm học tới con mình sẽ học bộ sách gì. Một số phụ huynh khác đã được thông báo bộ sách học của năm mới nhưng chưa thấy sách mới vẫn chưa được bán công khai.

Sách giáo khoa Địa lí 11 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo có nhiều "sạn"

Sách giáo khoa Địa lí 11 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo có nhiều "sạn"

22/05/2023 - 05:30

Thầy giáo Nguyễn Văn Thuật, Trường Đại học Đồng Nai, phát hiện sách giáo khoa Địa lí 11 bộ Cánh Diều có "sạn". Ông tiếp tục nêu ý kiến phát hiện về việc sách giáo khoa Địa lí 11 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo còn nhiều sai sót.