Cây vạn tuế

Cổ quái những "cụ cây" trên núi Nghĩa Lĩnh, Di tích lịch sử Đền Hùng

Cổ quái những "cụ cây" trên núi Nghĩa Lĩnh, Di tích lịch sử Đền Hùng

21/04/2023 - 06:30

Khu rừng đặc biệt trên núi Nghĩa Lĩnh bao bọc lấy Di tích lịch sử Đền Hùng được xếp loại rừng lịch sử - văn hóa - môi trường trong hệ thống rừng đặc dụng của Việt Nam. Không phải một mà là hàng ngàn "cụ cây" trăm tuổi và xấp xỉ ngàn tuổi vẫn sinh trưởng xanh mát trên ngọn núi này.