Cao Bằng: Bốc thăm cán bộ diện xác minh tài sản thu nhập năm 2024

Trần Vũ
15:41 - 03/04/2024
Công dân & Khuyến học trên

Sáng 3/4, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội nghị bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản thu nhập năm 2024. Kết quả, Hội nghị bốc thăm lựa chọn ra 27 cán bộ xác minh tài sản thu nhập.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đã quán triệt Quyết định số 56-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW, ngày 03/11/2022 của Ủy ban kiểm tra Trung ương thực hiện một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập; Thông báo Kết luận số 263-TB/TU, ngày 20/3/2024 của Thường trực Tỉnh ủy; Kế hoạch số 68-KH/UBKTTU, ngày 26/3/2024 của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy xác minh tài sản thu nhập năm 2024 đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và trao đổi, thống nhất phương pháp, cách thức thực hiện bốc thăm.
Cao Bằng: Bốc thăm cán bộ diện xác minh tài sản thu nhập năm 2024- Ảnh 1.

Hội nghị bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản thu nhập năm 2024 tỉnh Cao Bằng.

Bốc thăm chọn 27 trong số 178 cán bộ đang công tác để xác minh tài sản thu nhập

Theo Kế hoạch năm 2024, tổng số cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng đưa vào danh sách bốc thăm gồm 178 cán bộ đang công tác tại 21 sở, ban, ngành và 8 huyện, thành phố; ngoài ra, danh sách bốc thăm năm 2024 có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy để lựa chọn 3 cán bộ xác minh.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị bốc thăm lựa chọn đối tượng xác minh tài sản năm 2024 được thực hiện đúng nguyên tắc, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch. Kết quả: 24 cán bộ (gồm 3 cán bộ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 12 cán bộ lãnh đạo huyện ủy trực thuộc tỉnh; 9 cán bộ lãnh đạo đạo sở, ban, ngành thuộc tỉnh) được lựa chọn ngẫu nhiên xác minh tài sản thu nhập bằng hình thức bốc thăm công khai.

Ngoài ra, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đã triển khai cuộc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kết hợp kiểm tra việc kê khai tài sản thu nhập đối với các cán bộ trong Thường trực Huyện ủy Nguyên Bình.

Như vậy, tổng số cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được xác minh tài sản thu nhập năm 2024 là 27 người.

Ông Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu sau Hội nghị, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy thành lập các Tổ xác minh tài sản thu nhập và tiến hành thực hiện việc xác minh bảo đảm khách quan, dân chủ, đánh giá chính xác, trung thực, đầy đủ, rõ ràng, ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế trong việc thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập của cán bộ. Từ đó, góp phần nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ trong việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập; thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.