Cảnh sát San Francisco

Cảnh sát San Francisco, Mỹ đề xuất sử dụng robot để tiêu diệt tội phạm

Cảnh sát San Francisco, Mỹ đề xuất sử dụng robot để tiêu diệt tội phạm

Cảnh sát San Francisco đã đệ trình lên cơ quan chức năng một dự thảo đề xuất trang bị đạn thật cho robot điều khiển từ xa để tiêu diệt tội phạm trong tình huống nguy hiểm.