Bộ tiêu chí

Camera giám sát tại Việt Nam phải có chức năng kiểm soát mật khẩu an toàn

Camera giám sát tại Việt Nam phải có chức năng kiểm soát mật khẩu an toàn

08/05/2024 - 18:09

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Bộ tiêu chí về yêu cầu an toàn thông tin mạng cơ bản cho camera giám sát. Theo đó, camera giám sát phải có tính năng quản lý xác thực bao gồm phòng chống tấn công vét cạn và quản lý mật khẩu an toàn.

Cần điều chỉnh chỉ số đo trong dự thảo bộ tiêu chí xây dựng xã hội học tập trên địa bàn hành chính các cấp

Cần điều chỉnh chỉ số đo trong dự thảo bộ tiêu chí xây dựng xã hội học tập trên địa bàn hành chính các cấp

27/12/2022 - 14:22

Theo Thạc sĩ Hoàng Duy Đỉnh - Chủ tịch Hội Khuyến học Hải Phòng, một vài chỉ số đo trong dự thảo bộ tiêu chí đang tính bằng tỉ lệ phần trăm hoặc rất khó lượng hóa, cần được xem xét và điều chỉnh cho phù hợp.

Hội thảo về bộ tiêu chí đánh giá việc thực hiện xây dựng xã hội học tập trên địa bàn hành chính các cấp

Hội thảo về bộ tiêu chí đánh giá việc thực hiện xây dựng xã hội học tập trên địa bàn hành chính các cấp

27/12/2022 - 12:29

Ngày 27/12, tại Hà Nội, Hội Khuyến học Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo bàn về bộ tiêu chí đánh giá việc thực hiện xây dựng xã hội học tập trên địa bàn hành chính các cấp.

Góp ý dự thảo bộ Tiêu chí đánh giá kết quả xây dựng xã hội học tập

Góp ý dự thảo bộ Tiêu chí đánh giá kết quả xây dựng xã hội học tập

31/08/2022 - 09:50

Ngày 30/8, Vụ Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo góp ý dự thảo bộ Tiêu chí đánh giá kết quả xây dựng xã hội học tập của các địa phương giai đoạn 2021-2030.