Bộ Nội vụ khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức

HN
08:27 - 30/12/2022

Bộ Nội vụ đã chính thức đưa Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức đi vào hoạt động. Cơ sở dữ liệu này dự kiến quản lý khoảng 2,5 triệu bộ hồ sơ điện tử về cán bộ, công chức, viên chức trên cả nước.

Cấu phần quan trọng trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử

Bộ Nội vụ cho biết, trong hoạt động của các cơ quan nhà nước từ Trung ương tới địa phương, Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức là một trong những cơ sở dữ liệu được đánh giá đóng vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ, trung thực về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên cả nước, phục vụ công tác quản lý biên chế và công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức.

Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã nhấn mạnh vai trò của Bộ Nội vụ trong việc chủ trì xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức; kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bộ Nội vụ khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước. Ảnh: Bộ Nội vụ

Tại Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 25/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước. 

Trong đó, việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức là một trong những cấu phần quan trọng trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới nền kinh tế số, xã hội số, nhằm thực hiện việc xây dựng, quản lý, cập nhật dữ liệu thường xuyên, tổ chức khai thác, sử dụng và lưu trữ cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Bộ Nội vụ cũng xác định nhiệm vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức là một trong những nhiệm vụ quan trọng hiện nay, không chỉ của Bộ Nội vụ mà còn của tất cả các Bộ, ban ngành và địa phương.

Sử dụng sơ yếu lý lịch điện tử thay thế sơ yếu lý lịch giấy

Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức viên chức trong các cơ quan nhà nước là hệ thống thông tin được thu thập, tích hợp, chia sẻ dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức bộ máy, biên chế phục vụ tổng hợp, phân tích dữ liệu nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cơ quan nhà nước các cấp và được thiết kế theo kiến trúc thống nhất, phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam; kế thừa nguồn dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu sẵn có.

Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức đến nay đã hoàn thành xong các giai đoạn thiết kế, xây dựng phần mềm, lắp đặt thiết bị hạ tầng, cài đặt hệ thống, đào tạo và triển khai trên phạm vi toàn quốc (96 Bộ, ngành, địa phương). Trong thời gian qua, Bộ Nội vụ đã phối hợp triển khai thí điểm tại thành phố Đà Nẵng, tỉnh Bến Tre để làm cơ sở hoàn thiện hệ thống, danh mục dữ liệu dùng chung và biểu mẫu.

Sau khi tiến hành đào tạo, tập huấn trên toàn quốc, hệ thống bắt đầu triển khai chính thức vào cuối tháng 11, đầu tháng 12/2022.

Đến thời điểm này, hệ thống đã tích hợp, đồng bộ được dữ liệu của 35 Bộ, ngành, địa phương vào cơ sở dữ liệu quốc gia và cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước.

Bộ Nội vụ đang phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục thực hiện kết nối, đồng bộ dữ liệu từ các Bộ, ngành, địa phương còn lại cũng như đồng bộ bổ sung, làm giàu dữ liệu để đảm bảo Cơ sở dữ liệu quốc gia được đầy đủ, cập nhật theo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”.

Theo Bộ Nội vụ, việc triển khai thành công Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức là chìa khóa để Bộ Nội vụ tham mưu thực hiện tốt công tác xây dựng thể chế, chính sách và quản lý biên chế, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trên toàn quốc. 

Đây cũng là một trong những tiến trình đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, góp phần quan trọng trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số hướng tới nền kinh tế số, xã hội số và đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế và khu vực.

Trong thời gian tới, Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức sẽ được khai thác trên phạm vi toàn quốc, phục vụ mục tiêu sử dụng sơ yếu lý lịch điện tử thay thế sơ yếu lý lịch giấy, từng bước số hóa thông tin dữ liệu để thay thế hồ sơ giấy truyền thống.