Bình Thuận: Hơn 5.600 suất học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" tặng học sinh vượt khó trong năm 2023

Đắc Quang
09:56 - 20/01/2024
Công dân & Khuyến học trên

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức sơ kết giữa kỳ (2022-2023) thực hiện chương trình 387/QĐ-TTg và Chương trình 677QĐ-TTg của Chính phủ, tổng kết cuộc vận động "Tiếp bước cho em đến trường" năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Bình Thuận: Hơn 5.600 suất học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" tặng học sinh vượt khó trong năm 2023- Ảnh 1.

Hội Khuyến học huyện Tuy Phong được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen có thành tích trong phong trào thi đua khuyến học - khuyến tài xây dựng xã hội học tập tại tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Thanh Thủy

97% thôn, khu phố của tỉnh Bình Thuận đạt danh hiệu "Cộng đồng học tập",  

Về thực hiện Quyết định 387/QĐ-TTg và Quyết định 677/QĐ-TTg, căn cứ các văn bản của Hội Khuyến học Việt Nam, Tỉnh ủy Bình Thuận và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đều có văn bản chỉ đạo Sở Tài chính Bình Thuận bố trí kinh phí để triển khai các chương trình.

Đến nay, hội khuyến học cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Bình Thuận đã được ủy ban nhân dân cùng cấp bảo đảm kinh phí cơ bản triển khai thực hiện các chương trình. Riêng ở cơ sở xã, thôn còn nhiều khó khăn, cấp xã một số địa phương đã và đang được cấp hỗ trợ.

Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đã in tài liệu và chuyển cho các cấp hội thực hiện và phục vụ hội nghị tập huấn.

Bình Thuận: Hơn 5.600 suất học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" tặng học sinh vượt khó trong năm 2023- Ảnh 2.

Việc triển khai các Quyết định của Chính phủ về xây dựng các mô hình học tập của tỉnh Bình Thuận đạt nhiều kết quả tích cực. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận

Hội cũng đã có công văn hướng dẫn hội khuyến học các huyện, thị xã, thành phố cung cấp thông tin cho bộ phận hỗ trợ kĩ thuật để triển khai phần mềm đánh giá, công nhận danh hiệu Công dân học tập.

Đến nay Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đã được cấp 134 tài khoản quản lý, hiện đã triển khai bước đầu cho một số sở, ngành và trong các hội nghị hội khuyến học cấp huyện và cho 3 xã điểm để công dân thực hành tự đánh giá, cho điểm.

Kết quả, đến năm 2023, toàn tỉnh Bình Thuận có 253.853 hộ gia đình đạt "Gia đình học tập", chiếm tỉ lệ 78,1%; 103 "Dòng họ học tập", chiếm 88%; 671 thôn, khu phố đạt "Cộng đồng học tập", chiếm 97%; 696 đơn vị thuộc cấp xã đạt "Đơn vị học tập", chiếm 96,8%.

Hơn 11,6 tỉ đồng học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" trao tặng học sinh

Về việc thực hiện cuộc vận động "Tiếp bước cho em đến trường", quá trình triển khai đợt vận động đã được các kênh thông tin đại chúng chính thống của tỉnh Bình Thuận đăng tải và thường xuyên cập nhật. 

Tổng giá trị vận động Quỹ Khuyến học (bao gồm cả nguồn vận động "Tiếp bước cho em đến trường") trong toàn tỉnh Bình Thuận năm 2023 đạt trên 35 tỉ đồng (kể cả hiện vật quy ra tiền), đạt 175% kế hoạch vận động đề ra.

Bình Thuận: Hơn 5.600 suất học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" tặng học sinh vượt khó trong năm 2023- Ảnh 3.

Đại biểu trình bày ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Thanh Thủy

Ban Chỉ đạo cuộc vận động "Tiếp bước cho em đến trường" tỉnh Bình Thuận đã tổ chức đợt vận động và truyền hình trực tiếp lễ tiếp nhận ủng hộ quỹ và trao học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" với 295 cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ở trong và ngoài tỉnh tham gia ủng hộ, chuyển tiền vào tài khoản của Quỹ Khuyến học tỉnh Bình Thuận.

Trong năm 2023, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các cấp trong tỉnh Bình Thuận đã xét, trao 5.657 suất học bổng "Tiếp bước cho em đến trường", với tổng số tiền trên 11,6 tỉ đồng (đạt 223% kế hoạch đề ra).

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các báo cáo; đồng thời đưa ra kiến nghị tăng số suất và mức tiền cấp học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" từ năm 2024; phân chia cụ thể kinh phí cho 2 chương trình của Chính phủ ngay từ đầu năm…

Bình Thuận: Hơn 5.600 suất học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" tặng học sinh vượt khó trong năm 2023- Ảnh 4.

Tặng bằng khen các tập thể có thành tích trong triển khai thực hiện cuộc vận động "Tiếp bước cho em đến trường" năm 2023. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận

Dịp này, Hội Khuyến học huyện Tuy Phong được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen có thành tích trong phong trào thi đua khuyến học - khuyến tài xây dựng xã hội học tập tại tỉnh Bình Thuận, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận tặng bằng khen cho 7 tập thể và 2 cá nhân trong chỉ đạo và triển khai thực hiện cuộc vận động "Tiếp bước cho em đến trường" tại tỉnh Bình Thuận năm 2023.