Bà Nguyễn Thị Thanh giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội

17:23 - 06/06/2024
Công dân & Khuyến học trên

Tại chương trình làm việc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thị Thanh - Trưởng Ban Công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bà Nguyễn Thị Thanh giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội- Ảnh 1.

Tân Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.

Theo đó, ngày 6/6, Quốc hội đã họp để xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thị Thanh bằng hình thức biểu quyết điện tử.

Kết quả: Có 467 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 95,89% tổng số đại biểu Quốc hội), trong đó có 465 đại biểu tán thành (bằng 95,48% tổng số đại biểu Quốc hội), có 1 đại biểu không tán thành (bằng 0,21% tổng số đại biểu Quốc hội ); có 1 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,21% tổng số đại biểu Quốc hội).

Bà Nguyễn Thị Thanh sinh năm 1967, quê ở xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Bà là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, cử nhân Luật.

Quá trình công tác của tân Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh:

Từ 11/1988 đến 5/1992: Cán bộ chuyên trách, Ủy viên Ban Thường vụ Thị đoàn Ninh Bình, Ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã

Từ 15/5/1992 đến 10/1992: Phó Văn phòng Tỉnh đoàn Ninh Bình

Từ 10/10/1992 đến 11/1993: Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Phong trào thanh niên Tỉnh đoàn, Ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Ủy viên Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh

Từ 12/1993 đến 7/1996: Thường vụ Tỉnh đoàn, Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn, Ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Ủy viên Ban chấp hành Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Ninh Bình

Từ 8/1996 đến 2/2000: Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội tỉnh, Ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình

Từ 3/2000 đến 14/7/2005: Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Ninh Bình

Từ 15/7/2005 đến 1/2006: Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình

Từ 10/1/2006 đến 15/7/2007: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình

Từ 16/7/2007 đến 8/2009: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình

Từ 9/2009 đến 12/2010: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình

Từ 1/2011 đến 22/7/2011: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình

Từ 21/7/2011 đến 8/1/2012: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Ninh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy

Từ 9/1/2012 đến 4/8/2013: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Ninh Bình, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Yên Khánh

Từ 5/8/2013 đến 26/1/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình

Từ 27/1/2016 đến 14/4/2020: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình

Từ 15/4/2020 đến tháng 4/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình

Từ tháng 5/2021 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia; Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu Việt Nam - Hàn Quốc; Phó Chủ tịch Nhóm nữ Đại biểu Quốc hội Việt Nam; thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.


Bình luận của bạn

Bình luận