Hotline: 2473.098.555

Hà Nội,

7 bước gia hạn thẻ bảo hiểm y tế trên Cổng dịch vụ công quốc gia

15:09 - 16/09/2022

Theo hướng dẫn của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, việc gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình (có giảm trừ mức đóng) trên Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Cổng dịch vụ công quốc gia rất thuận tiện, đơn giản.

7 bước gia hạn thẻ bảo hiểm y tế trên Cổng dịch vụ công quốc gia - Ảnh 1.

7 bước gia hạn thẻ bảo hiểm y tế trên Cổng dịch vụ công quốc gia - Ảnh 2.

 

Nguồn: VGP