"5 tăng", "5 giảm" trong triển khai điều hành chính sách tiền tệ năm 2024

Trần Vũ
10:01 - 03/05/2024
Công dân & Khuyến học trên

Tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 2/5/2024 về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024, Thủ tướng yêu cầu thực hiện phương châm "5 tăng", "5 giảm" nhằm tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.

"5 tăng", "5 giảm" trong triển khai điều hành chính sách tiền tệ năm 2024- Ảnh 1.

Chỉ thị số 14/CT-TTg nêu rõ, trong bối cảnh dự báo tình hình kinh tế thế giới còn rất nhiều khó khăn, để đạt được mục tiêu đề ra trong Kế hoạch 5 năm 2021 – 2025 đòi hỏi quyết tâm, nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị. Theo đó, quan điểm chỉ đạo điều hành xuyên suốt là:

(i) Bám sát tình hình và yêu cầu thực tiễn, phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả;

(ii) Không chủ quan, kiên trì, kiên định, kiên quyết thực hiện được các mục tiêu chiến lược đề ra;

(iii) Không ngừng đổi mới, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, nhanh chóng "xoay chuyển tình thế", "chuyển đổi trạng thái";

(iv) Giữ vững đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng.

Bình luận của bạn

Bình luận