140 học sinh được miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023

Thiên Ân
09:00 - 26/05/2023

140 học sinh lớp 12 tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2023 sẽ được miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo, các đại học, trường đại học có trường trung học phổ thông chuyên về việc miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 cho 140 học sinh lớp 12 đã tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế.

Trong 140 học sinh này có 35 em dự thi môn Toán, 27 em dự thi môn Vật lí, 25 em dự thi môn Hoá học, 28 em dự thi môn Sinh học và 25 em dự thi môn Tin học.

Danh sách cụ thể như sau:

140 học sinh được miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 - Ảnh 1.

140 học sinh được miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 - Ảnh 2.

140 học sinh được miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 - Ảnh 3.

140 học sinh được miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 - Ảnh 4.

140 học sinh được miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 - Ảnh 5.