10 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam lọt bảng xếp hạng Webometrics 2024

15:16 - 06/02/2024
Công dân & Khuyến học trên

Bảng xếp hạng Webometrics lần thứ nhất năm 2024 vừa có tên 10 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam, trong đó Đại học Quốc gia Hà Nội xếp vị trí số 1.

Theo kết quả xếp hạng Webometrics lần thứ nhất của năm 2024 do Phòng Thí nghiệm Cybermetrics Labs thuộc Hội đồng Nghiên cứu quốc gia Tây Ban Nha vừa công bố, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục duy trì vị trí số 1 Việt Nam và gia tăng vị trí trong bảng xếp hạng thế giới.

10 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam lọt bảng xếp hạng Webometrics 2024- Ảnh 1.

Đại học Quốc gia Hà Nội xếp thứ nhất trong số 10 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam lọt bảng xếp hạng Webometrics lần thứ nhất năm 2024.

Cụ thể, trong kỳ xếp hạng lần này, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục duy trì vị trí số 1 Việt Nam và gia tăng vị trí trong bảng xếp hạng thế giới (từ vị trí 671 lên vị trí 649) và xếp ở vị trí thứ 11 Đông Nam Á - tăng một bậc so với kỳ trước, xếp ở vị trí 140 châu Á - tăng 27 bậc so với kỳ trước.

Tốp 10 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam lọt bảng xếp hạng Webometrics lần thứ nhất năm 2024 gồm: Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (vị trí 1054), Trường Đại học Duy Tân (vị trí 1115), Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (vị trí 1189), Đại học Bách khoa Hà Nội (vị trí 1312), Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (vị trí 1550), Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (vị trí 1712), Đại học Đà Nẵng (vị trí 2057), Trường Đại học Cần Thơ (vị trí 2068), Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (vị trí 2092).

Webometrics là bảng xếp hạng tự động sử dụng các tiêu chí xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học gồm tiêu chí mức độ ảnh hưởng (có trọng số cao nhất - 50%), sự xuất sắc (có trọng số 40%) và tiêu chí độ mở học thuật (có trọng số 10%). Bảng xếp hạng này thường được công bố hai lần, vào tháng 1 và tháng 7 hằng năm.

Nguồn: hanoimoi.vn