Tăng dân số

Tăng dân số cơ học gây khó khăn cho giáo dục Tây Nguyên

Tăng dân số cơ học gây khó khăn cho giáo dục Tây Nguyên

25/03/2023 - 07:40

Ngày 24/3, tại tỉnh Đắk Lắk, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị phát triển giáo dục và đào tạo vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.