Pin nhiệt

Trung Quốc thiết kế mô hình pin nhiệt thông qua kiểm soát áp suất

Trung Quốc thiết kế mô hình pin nhiệt thông qua kiểm soát áp suất

21/02/2023 - 06:00

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã thiết kế một mô hình pin có thể lưu trữ nhiệt trực tiếp thay vì chuyển đổi sang các dạng khác như năng lượng hóa học, thông qua việc kiểm soát áp suất.