Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Minh Hà

Ba nhà khoa học nữ Việt Nam nhận giải thưởng L’Oréal - UNESCO

Ba nhà khoa học nữ Việt Nam nhận giải thưởng L’Oréal - UNESCO

26/11/2022 - 06:00

Chiều 25/11, tại Hà Nội, Chương trình Giải thưởng L'Oreal - UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học (For Women in Science) đã trao giải thưởng Nhà khoa học nữ xuất sắc năm 2022 cho 3 nhà khoa học nữ Việt Nam có các đề án nghiên cứu tiềm năng vì sức khỏe và lợi ích cho cộng đồng.