Phân tuyến học sinh

Công dân đồng tình việc không phân tuyến học sinh trong tuyển sinh lớp 1 và 6

Công dân đồng tình việc không phân tuyến học sinh trong tuyển sinh lớp 1 và 6

20/03/2023 - 11:37

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất không phân tuyến học sinh lớp 1, lớp 6 nhận được nhiều sự đồng tình của nhân dân.