Nữ công nhân

Ngày Quốc tế phụ nữ của các nữ công nhân Trung Quốc

Ngày Quốc tế phụ nữ của các nữ công nhân Trung Quốc

08/03/2023 - 08:31

Cũng như nhiều nước trên thế giới, Trung Quốc tổ chức các hoạt động phong phú hướng tới phái đẹp trong ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.