Nhiệm vụ

Hội Khuyến học cụm 3 đẩy mạnh hoạt động, củng cố, phát triển tổ chức hội và hội viên

Hội Khuyến học cụm 3 đẩy mạnh hoạt động, củng cố, phát triển tổ chức hội và hội viên

Đây là 1 trong 7 nhiệm vụ chủ yếu của Hội Khuyến học các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hồng (cụm 3) đặt ra trong tháng cuối năm 2022.

12 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục trong năm học 2022-2023

12 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục trong năm học 2022-2023

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023.

8 nhiệm vụ trọng tâm của Hội Khuyến học các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng trong những tháng cuối năm 2022

8 nhiệm vụ trọng tâm của Hội Khuyến học các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng trong những tháng cuối năm 2022

Tại Hội nghị Giao ban cụm khuyến học số 3 diễn ra vào sáng 18/8, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Thái Bình Vũ Văn Thanh đã nêu lên 8 nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2022 của Hội Khuyến học các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng.