Mã số mã vạch

Doanh nghiệp không đóng phí duy trì mã số mã vạch sẽ bị xử phạt

Doanh nghiệp không đóng phí duy trì mã số mã vạch sẽ bị xử phạt

Theo Trung tâm Mã số mã vạch quốc gia, hiện nay có tình trạng nhiều tổ chức, doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ đóng phí hoặc gia hạn giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch hết hiệu lực, dẫn đến việc tồn đọng nợ phí mỗi năm.