Mã số mã vạch

Nhiều lô hàng xuất khẩu trái cây vi phạm kiểm dịch của Trung Quốc

Nhiều lô hàng xuất khẩu trái cây vi phạm kiểm dịch của Trung Quốc

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tạm dừng sử dụng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói liên quan tới các lô hàng xuất khẩu không đáp ứng yêu cầu của Trung Quốc, tái phạm nhiều lần trong quá trình kiểm tra thực vật.

Doanh nghiệp không đóng phí duy trì mã số mã vạch sẽ bị xử phạt

Doanh nghiệp không đóng phí duy trì mã số mã vạch sẽ bị xử phạt

Theo Trung tâm Mã số mã vạch quốc gia, hiện nay có tình trạng nhiều tổ chức, doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ đóng phí hoặc gia hạn giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch hết hiệu lực, dẫn đến việc tồn đọng nợ phí mỗi năm.