Luật Giáo dục đại học 2018

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội mở thêm 2 ngành mới

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội mở thêm 2 ngành mới

21/02/2024 - 14:25

Năm 2024, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có thêm 2 ngành đào tạo trình độ đại học là Sư phạm Lịch sử - Địa lí và Sư phạm Khoa học tự nhiên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học xây dựng chương trình đào tạo vượt chuẩn

Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học xây dựng chương trình đào tạo vượt chuẩn

18/06/2023 - 12:22

Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo có yêu cầu về chuẩn đầu vào, chuẩn đầu ra cao hơn so với chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung điều kiện nâng trường đại học thành đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung điều kiện nâng trường đại học thành đại học

14/04/2023 - 10:58

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đề xuất bổ sung quy định về điều kiện để các trường đại học chuyển thành đại học trong Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 99//2019/NĐ-CP.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời về đề nghị bỏ xét tuyển đại học bằng học bạ

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời về đề nghị bỏ xét tuyển đại học bằng học bạ

09/02/2023 - 16:16

Cử tri đề nghị bỏ xét học bạ vào đại học vì nảy sinh nhiều tiêu cực như chạy điểm, làm đẹp học bạ, song Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Luật Giáo dục đại học năm 2018 cho phép các trường đại học tuyển sinh bằng các phương thức thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển.

Đại học Bách khoa Hà Nội chuyển từ Trường lên cấp Đại học

Đại học Bách khoa Hà Nội chuyển từ Trường lên cấp Đại học

05/12/2022 - 11:31

Thủ tướng có quyết định về việc chuyển Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thành Đại học Bách khoa Hà Nội. Quyết định có hiệu lực từ ngày 2/12/2022.