Lễ dựng cây nêu

Làng Văn hoá, Du lịch các dân tộc Việt Nam: Nhiều hoạt động hướng đến "Tết vì người nghèo"

Làng Văn hoá, Du lịch các dân tộc Việt Nam: Nhiều hoạt động hướng đến "Tết vì người nghèo"

06/01/2023 - 18:44

Trong khuôn khổ chương trình "Tết vì người nghèo", ngày 6/1/2023, tại Làng Văn hoá, Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Hà Nội) đã tổ chức Lễ dựng cây nêu ngày Tết Xuân Quý Mão.