Kinh tế Hà Nội

Hà Nội phục hồi kinh tế nhanh, vượt nhiều chỉ tiêu

Hà Nội phục hồi kinh tế nhanh, vượt nhiều chỉ tiêu

Năm 2022, kinh tế Thành phố Hà Nội phục hồi nhanh, tăng trưởng khoảng 8,8% - đạt cao trong nhiều năm trở lại đây và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó hoàn thành cả 22/22 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt.