Khách hành hương

Quảng Ninh: Hơn 8.000 lượt khách đến Yên Tử trong 2 ngày đầu năm

Quảng Ninh: Hơn 8.000 lượt khách đến Yên Tử trong 2 ngày đầu năm

Sau 3 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, du khách đã bắt đầu trở lại với Yên Tử.