Hoa phượng

Hải Phòng: Đổi địa điểm tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Ðỏ

Hải Phòng: Đổi địa điểm tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Ðỏ

18/03/2024 - 14:48

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 sẽ được tổ chức tại địa điểm mới: Quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố thuộc Khu đô thị mới Bắc sông Cấm (huyện Thủy Nguyên).