Giá vàng

Ngày 22/9: Giá vàng có xu hướng giảm

Ngày 22/9: Giá vàng có xu hướng giảm

Ngày 22/9/2023, giá vàng thế giới đang giao dịch ở mức 1.919,5 USD/ounce. Trong nước, kim loại quý biến động nhẹ.

Ngày 21/9: FED giữ nguyên lãi suất, giá vàng biến động nhẹ

Ngày 21/9: FED giữ nguyên lãi suất, giá vàng biến động nhẹ

Ngày 21/9/2023, giá vàng thế giới đang giao dịch ở mức 1.929,8 USD/ounce. Trong nước, kim loại quý biến động nhẹ.

Ngày 20/9: Giá vàng thế giới trầm lắng, trong nước chưa dừng đà tăng

Ngày 20/9: Giá vàng thế giới trầm lắng, trong nước chưa dừng đà tăng

Ngày 20/9/2023, giá vàng thế giới đang giao dịch ở mức 1.931 USD/ounce. Trong nước, giá kim loại quý tăng từ 50.000-150.000 đồng/lượng.

Ngày 19/9: Giá vàng trong nước tiếp đà tăng mạnh

Ngày 19/9: Giá vàng trong nước tiếp đà tăng mạnh

Ngày 19/9/2023, giá vàng thế giới đang giao dịch ở mức 1.934 USD/ounce. Trong nước, giá kim loại quý tăng từ 100.000-500.000 đồng/lượng.

Ngày 18/9: Thị trường vàng im ắng

Ngày 18/9: Thị trường vàng im ắng

Ngày 18/9/2023, giá vàng thế giới đang giao dịch ở mức 1.922,6 USD/ounce. Trong nước, giá kim loại quý ổn định.

Ngày 17/9: Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

Ngày 17/9: Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

Ngày 17/9/2023, giá vàng thế giới chốt phiên giao dịch cuối tuần ở mức 1.924,1 USD/ounce. Trong nước, kim loại quý tăng từ 100.000-250.000 đồng/lượng, chạm mốc 69 triệu đồng/lượng.

Ngày 16/9: Giá vàng đồng loạt đảo chiều tăng nhẹ

Ngày 16/9: Giá vàng đồng loạt đảo chiều tăng nhẹ

Ngày 16/9/2023, giá vàng thế giới đang giao dịch ở mức 1.924,1 USD/ounce. Trong nước, kim loại quý tăng từ 100.000-200.000 đồng/lượng.

Ngày 15/9: Giá vàng tiếp tục hạ nhiệt

Ngày 15/9: Giá vàng tiếp tục hạ nhiệt

Ngày 15/9/2023, giá vàng thế giới đang giao dịch ở mức 1.910,1 USD/ounce. Trong nước, kim loại quý giảm từ 100.000-150.000 đồng/lượng.

Ngày 14/9: Giá vàng tiếp đà giảm

Ngày 14/9: Giá vàng tiếp đà giảm

Ngày 14/9/2023, giá vàng thế giới đang giao dịch ở mức 1.908,3 USD/ounce. Trong nước, kim loại quý giảm từ 100.000-200.000 đồng/lượng.