Giá vàng miếng

Ngày 14/7: Chuyên gia lạc quan về giá vàng thế giới trong ngắn hạn

Ngày 14/7: Chuyên gia lạc quan về giá vàng thế giới trong ngắn hạn

14/07/2024 - 08:42

Ngày 14/7/2024, giá vàng thế giới đang giao dịch ở mức 2.410,5 USD/ounce. Trong nước, giá vàng các thương hiệu giữ ở mức 76,98 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Ngày 13/7: Giá vàng thế giới lại quay đầu giảm

Ngày 13/7: Giá vàng thế giới lại quay đầu giảm

13/07/2024 - 08:00

Ngày 13/7/2024, giá vàng thế giới đang giao dịch ở mức 2.410,5 USD/ounce. Trong nước, giá vàng các thương hiệu giữ ở mức 76,98 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Ngày 12/7: Giá vàng thế giới tăng phi mã

Ngày 12/7: Giá vàng thế giới tăng phi mã

12/07/2024 - 07:23

Ngày 12/7/2024, giá vàng thế giới đang giao dịch ở mức 2.411,9 USD/ounce. Trong nước, giá vàng các thương hiệu giữ ở mức 76,98 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Ngày 11/7: Giá vàng thế giới tiếp đà tăng

Ngày 11/7: Giá vàng thế giới tiếp đà tăng

11/07/2024 - 07:54

Ngày 11/7/2024, giá vàng thế giới đang giao dịch ở mức 2.372,7 USD/ounce. Trong nước, giá vàng các thương hiệu giữ ở mức 76,98 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Ngày 10/7: Giá vàng thế giới đảo chiều tăng nhẹ

Ngày 10/7: Giá vàng thế giới đảo chiều tăng nhẹ

10/07/2024 - 08:05

Ngày 10/7/2024, giá vàng thế giới đang giao dịch ở mức 2.364,5 USD/ounce. Trong nước, giá vàng các thương hiệu giữ ở mức 76,98 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Ngày 9/7: Giá vàng thế giới lao dốc

Ngày 9/7: Giá vàng thế giới lao dốc

09/07/2024 - 07:58

Ngày 9/7/2024, giá vàng thế giới đang giao dịch ở mức 2.360,2 USD/ounce. Trong nước, giá vàng các thương hiệu giữ ở mức 76,98 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Ngày 8/7: Giá vàng thế giới giảm nhẹ

Ngày 8/7: Giá vàng thế giới giảm nhẹ

08/07/2024 - 07:57

Ngày 8/7/2024, giá vàng thế giới đang giao dịch ở mức 2.386 USD/ounce. Trong nước, giá vàng các thương hiệu giữ ở mức 76,98 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Ngày 7/7: Giá vàng trong nước giữ ở mức 76,98 triệu đồng/lượng chiều bán ra

Ngày 7/7: Giá vàng trong nước giữ ở mức 76,98 triệu đồng/lượng chiều bán ra

07/07/2024 - 08:13

Ngày 7/7/2024, giá vàng thế giới đang giao dịch ở mức 2.388,6 USD/ounce. Trong nước, giá vàng các thương hiệu giữ ở mức 76,98 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Ngày 6/7: Giá vàng thế giới tăng vọt

Ngày 6/7: Giá vàng thế giới tăng vọt

06/07/2024 - 08:10

Ngày 6/7/2024, giá vàng thế giới đang giao dịch ở mức 2.388,6 USD/ounce. Trong nước, giá vàng các thương hiệu giữ ở mức 76,98 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Ngày 5/7: Giá vàng thế giới ổn định

Ngày 5/7: Giá vàng thế giới ổn định

05/07/2024 - 08:14

Ngày 5/7/2024, giá vàng thế giới đang giao dịch ở mức 2.356,9 USD/ounce. Trong nước, giá vàng các thương hiệu giữ ở mức 76,98 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Ngày 4/7: Giá vàng thế giới bật tăng mạnh

Ngày 4/7: Giá vàng thế giới bật tăng mạnh

04/07/2024 - 07:58

Ngày 4/7/2024, giá vàng thế giới đang giao dịch ở mức 2.356 USD/ounce. Trong nước, giá vàng các thương hiệu giữ ở mức 76,98 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Ngày 3/7: Giá vàng thế giới trầm lắng chờ đợi dữ liệu quan trọng

Ngày 3/7: Giá vàng thế giới trầm lắng chờ đợi dữ liệu quan trọng

03/07/2024 - 08:00

Ngày 3/7/2024, giá vàng thế giới đang giao dịch ở mức 2.332,5 USD/ounce. Trong nước, giá vàng các thương hiệu giữ ở mức 76,98 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Ngày 1/7: Giá vàng thế giới giảm nhẹ, trong nước ổn định

Ngày 1/7: Giá vàng thế giới giảm nhẹ, trong nước ổn định

01/07/2024 - 07:49

Ngày 1/7/2024, giá vàng thế giới đang giao dịch ở mức 2.322,9 USD/ounce. Trong nước, giá vàng các thương hiệu giữ ở mức 76,98 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Ngày 30/6: Giá vàng thế giới tăng nhẹ

Ngày 30/6: Giá vàng thế giới tăng nhẹ

30/06/2024 - 07:55

Ngày 30/6/2024, giá vàng thế giới đang giao dịch ở mức 2.326 USD/ounce. Trong nước, giá vàng các thương hiệu giữ ở mức 76,98 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Ngày 29/6: Giá vàng thế giới nhích nhẹ

Ngày 29/6: Giá vàng thế giới nhích nhẹ

29/06/2024 - 07:20

Ngày 29/6/2024, giá vàng thế giới đang giao dịch ở mức 2.325,5 USD/ounce. Trong nước, giá vàng các thương hiệu giữ ở mức 76,98 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Ngày 28/6: Giá vàng thế giới đảo chiều tăng

Ngày 28/6: Giá vàng thế giới đảo chiều tăng

28/06/2024 - 08:02

Ngày 28/6/2024, giá vàng thế giới đang giao dịch ở mức 2.324,6 USD/ounce. Trong nước, giá vàng các thương hiệu giữ ở mức 76,98 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Ngày 27/6: Giá vàng thế giới tiếp đà trượt dốc

Ngày 27/6: Giá vàng thế giới tiếp đà trượt dốc

27/06/2024 - 07:52

Ngày 27/6/2024, giá vàng thế giới đang giao dịch ở mức 2.300,5 USD/ounce. Trong nước, giá vàng các thương hiệu giữ ở mức 76,98 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Ngày 26/6: Giá vàng thế giới quay đầu lao dốc

Ngày 26/6: Giá vàng thế giới quay đầu lao dốc

26/06/2024 - 08:02

Ngày 26/6/2024, giá vàng thế giới đang giao dịch ở mức 2.318 USD/ounce. Trong nước, giá vàng các thương hiệu giữ ở mức 76,98 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Ngày 25/6: Giá vàng thế giới đảo chiều tăng

Ngày 25/6: Giá vàng thế giới đảo chiều tăng

25/06/2024 - 08:04

Ngày 25/6/2024, giá vàng thế giới đang giao dịch ở mức 2.329 USD/ounce. Trong nước, giá vàng các thương hiệu giữ ở mức 76,98 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Ngày 24/6: Giá vàng thế giới biến động nhẹ

Ngày 24/6: Giá vàng thế giới biến động nhẹ

24/06/2024 - 08:11

Ngày 24/6/2024, giá vàng thế giới đang giao dịch ở mức 2.319,4 USD/ounce. Trong nước, giá vàng các thương hiệu giữ ở mức 76,98 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Ngày 23/6: Giá vàng thế giới sẽ tăng cao trong tuần tới?

Ngày 23/6: Giá vàng thế giới sẽ tăng cao trong tuần tới?

23/06/2024 - 09:44

Ngày 23/6/2024, giá vàng thế giới đang giao dịch ở mức 2.320 USD/ounce. Trong nước, giá vàng các thương hiệu giữ ở mức 76,98 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Ngày 22/6: Giá vàng thế giới "rơi tự do"

Ngày 22/6: Giá vàng thế giới "rơi tự do"

22/06/2024 - 08:23

Ngày 22/6/2024, giá vàng thế giới đang giao dịch ở mức 2.329 USD/ounce. Trong nước, giá vàng các thương hiệu giữ ở mức 76,98 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Ngày 21/6: Giá vàng thế giới bật tăng mạnh

Ngày 21/6: Giá vàng thế giới bật tăng mạnh

21/06/2024 - 08:00

Ngày 21/6/2024, giá vàng thế giới đang giao dịch ở mức 2.363,2 USD/ounce. Trong nước, giá vàng các thương hiệu giữ ở mức 76,98 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

SJC bán vàng online, không giới hạn số lượng

SJC bán vàng online, không giới hạn số lượng

20/06/2024 - 14:19

Sau 4 ngân hàng, SJC là đơn vị cuối cùng không bán vàng miếng bình ổn trực tiếp mà chỉ thực hiện bán vàng trực tuyến (online), khách đến nhận vàng trực tiếp theo lịch hẹn.

Ngày 20/6: Thị trường vàng trầm lắng

Ngày 20/6: Thị trường vàng trầm lắng

20/06/2024 - 07:42

Ngày 20/6/2024, giá vàng thế giới đang giao dịch ở mức 2.328,7 USD/ounce. Trong nước, giá vàng các thương hiệu giữ ở mức 76,98 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Ngày 19/6: Giá vàng thế giới đảo chiều tăng nhẹ

Ngày 19/6: Giá vàng thế giới đảo chiều tăng nhẹ

19/06/2024 - 07:51

Ngày 19/6/2024, giá vàng thế giới đang giao dịch ở mức 2.328,8 USD/ounce. Trong nước, giá vàng các thương hiệu giữ ở mức 76,98 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Ngày 18/6: Giá vàng thế giới giảm nhẹ, trong nước ổn định

Ngày 18/6: Giá vàng thế giới giảm nhẹ, trong nước ổn định

18/06/2024 - 07:45

Ngày 18/6/2024, giá vàng thế giới đang giao dịch ở mức 2.322,6 USD/ounce. Trong nước, giá vàng các thương hiệu giữ ở mức 76,98 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Hướng dẫn mua vàng online trên BIDV và Agribank

Hướng dẫn mua vàng online trên BIDV và Agribank

17/06/2024 - 11:56

Từ ngày 17/6, Agribank và BIDV triển khai thực hiện bán vàng miếng trực tuyến và chỉ thực hiện giao dịch đối với khách hàng đã đặt trước.

Ngày 17/6: Giá vàng thế giới giảm nhẹ

Ngày 17/6: Giá vàng thế giới giảm nhẹ

17/06/2024 - 08:03

Ngày 17/6/2024, giá vàng thế giới đang giao dịch ở mức 2.325,7 USD/ounce. Trong nước, giá vàng các thương hiệu giữ ở mức 76,98 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Ngày 16/6: Giá vàng thế giới sẽ tăng mạnh trong tuần tới?

Ngày 16/6: Giá vàng thế giới sẽ tăng mạnh trong tuần tới?

16/06/2024 - 07:53

Ngày 16/6/2024, giá vàng thế giới đang giao dịch ở mức 2.332,8 USD/ounce. Trong nước, giá vàng các thương hiệu giữ ở mức 76,98 triệu đồng/lượng chiều bán ra.