Đền Thiên Trường

Đời sống 27/01/2023
Đền Trần - Nam Định chuẩn bị mở lễ Khai ấn trở lại sau 3 năm tạm dừng

Đền Trần - Nam Định chuẩn bị mở lễ Khai ấn trở lại sau 3 năm tạm dừng

Sau 3 năm dừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19, Lễ hội Khai ấn đền Trần được tổ chức trở lại vào Xuân Quý Mão 2023, từ ngày 1 đến 6/2/2023 (tức từ ngày 11 đến 16 tháng Giêng).