Đào tạo theo nhu cầu

Dự báo nguồn nhân lực ngành giáo dục luôn là việc khó của các địa phương

Dự báo nguồn nhân lực ngành giáo dục luôn là việc khó của các địa phương

19/03/2023 - 06:03

Dự báo nguồn nhân lực cho ngành giáo dục luôn là việc khó đối với các địa phương, hệ lụy của việc dự báo sai có thể kéo dài đến hàng chục năm sau.