Công tác Đoàn - Đội

Giáo viên không muốn làm Tổng phụ trách Đội vì quá bận rộn

Giáo viên không muốn làm Tổng phụ trách Đội vì quá bận rộn

22/03/2023 - 06:10

Cần phải điều chỉnh lại chế độ làm việc, định mức giờ dạy cho Tổng phụ trách Đội để mỗi người được cử vào vai trò ấy đều cảm thấy vinh dự và tự hào.