Công nghệ tiên tiến và phát triển bền vững

Hội nghị quốc tế về công nghệ tiên tiến và phát triển bền vững thu hút hơn 800 nhà khoa học tham dự

Hội nghị quốc tế về công nghệ tiên tiến và phát triển bền vững thu hút hơn 800 nhà khoa học tham dự

Ngày 25/11, Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Quốc tế miền Đông tổ chức Hội nghị khoa học Quốc tế với chủ đề “Công nghệ tiên tiến và phát triển bền vững”.