Hotline: 2473.098.555

Hà Nội,

infographic

[Infographic] Những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 12/2022

[Infographic] Những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 12/2022

29/11/2022

Thay đổi cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của Bộ Ngoại giao; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; Chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa... là những chính sách mới nổi bật có hiệu lực trong tháng 12/2022.