Ban chấp hành trung ương đảng

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 9 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 9 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

18/05/2024 - 16:23

Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc sáng 18/5. Công dân và Khuyến học giới thiệu toàn văn Phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ban hành Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Ban hành Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

18/05/2024 - 12:59

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 144-QĐ/TW Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới. Công dân và Khuyến học giới thiệu toàn văn Quy định này.

Bế mạc Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII: Quyết định một số vấn đề quan trọng về công tác cán bộ

Bế mạc Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII: Quyết định một số vấn đề quan trọng về công tác cán bộ

18/05/2024 - 12:32

Phát biểu khai mạc, bế mạc Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII, Tổng Bí thư yêu cầu, ngay sau Hội nghị, cần phải nghiêm túc, khẩn trương nghiên cứu, hoàn chỉnh các đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội, trình Hội nghị Trung ương 10 xem xét, quyết định.

Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với bà Trương Thị Mai

Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với bà Trương Thị Mai

16/05/2024 - 20:39

Chiều ngày 16/5/2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp để xem xét, quyết định về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với bà Trương Thị Mai, đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình.

Trung ương kỷ luật cán bộ, giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội, bầu 4 ủy viên Bộ Chính trị

Trung ương kỷ luật cán bộ, giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội, bầu 4 ủy viên Bộ Chính trị

16/05/2024 - 18:09

Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khai mạc sáng 16/5/2024. Trong ngày làm việc thứ nhất, Trung ương đã cho ý kiến về công tác nhân sự và xem xét, kỷ luật cán bộ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 9 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 9 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

16/05/2024 - 18:08

Công dân và Khuyến học trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để bà Trương Thị Mai thôi giữ các chức vụ

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để bà Trương Thị Mai thôi giữ các chức vụ

16/05/2024 - 17:26

Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của bà Trương Thị Mai, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để bà Trương Thị Mai thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

16/05/2024 - 12:51

Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy là một trong những nội dung quan trọng được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương quan tâm thảo luận tại Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, vừa khai mạc sáng 16/5.

Ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

26/04/2024 - 17:04

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Trần Tuấn Anh thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Trần Tuấn Anh thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị

31/01/2024 - 16:11

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Trần Tuấn Anh thôi giữ chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; đồng chí Phan Việt Cường thôi giữ chức vụ Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Toàn văn bài phát biểu bế mạc hội nghị Trung ương 6 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bài phát biểu bế mạc hội nghị Trung ương 6 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

09/10/2022 - 16:25

Tạp chí điện tử Công dân & Khuyến học trân trọng giới thiệu toàn văn bài Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Vấn đề quan trọng để đảm bảo giá đất công khai, minh bạch "cuối cùng vẫn là con người"

Vấn đề quan trọng để đảm bảo giá đất công khai, minh bạch "cuối cùng vẫn là con người"

21/07/2022 - 15:48

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, chủ trương bỏ khung giá đất đã được các cơ quan thống nhất sau khi thảo luận kỹ lưỡng "từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới". Về vấn đề đảm bảo giá đất công khai, minh bạch, Thủ tướng khẳng định vấn đề quan trọng "cuối cùng vẫn là con người".