Diễn đàn “Để trở thành công dân toàn cầu - phải làm gì?”

07:47 - 09/08/2023

Tiêu chí nào để xác định một người đạt ngưỡng của công dân toàn cầu? Cần làm những gì để đạt các tiêu chí đó? Hệ thống giáo dục đã đạt tiêu chuẩn đào tạo công dân toàn cầu hay chưa?... Để trả lời những câu hỏi trên, mời bạn đọc cùng tham gia Diễn đàn "Để trở thành công dân toàn cầu - phải làm gì?"