Những thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7

14:51 - 03/06/2024

Từ ngày 1/7, các quy định về bảo hiểm y tế có một số thay đổi quan trọng, người dân cần lưu ý để hưởng các quyền lợi chính đáng.

Những thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7- Ảnh 1.

Những thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ 1/7.

Theo quy định hiện hành, mức đóng bảo hiểm y tế được tính theo mức lương cơ sở; người có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh mà chi phí khám chữa bệnh với chi phí thấp hơn 15% mức lương cơ sở thì được bảo hiểm y tế trả 100% chi phí khám chữa bệnh theo quy định. Mức lương cơ sở đang áp dụng hiện nay là 1,8 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, theo Nghị quyết 104/2023/QH15, Quốc hội đã chính thức thông qua thời điểm thực hiện cải cách tiền lương, bãi bỏ chế độ tiền lương tính theo mức lương cơ sở từ ngày 1/7. Do đó, mức đóng bảo hiểm y tế từ 1/7 và mức hưởng chi phí khám chữa bệnh có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi quy định tiền lương cơ sở.

Quy định mới về bảo hiểm y tế từ 1/7, bổ sung đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội

Khoản 2 Điều 32 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có hiệu lực từ 1/7 đã bổ sung người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là đối tượng được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hưởng tiền hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện theo mức do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Đồng thời, điều 24 Luật này đưa ra thêm thông tin: Khi người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bị ốm đau, bị tai nạn, chết, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ đã tham bảo hiểm y tế và đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thì được chi trả chế độ từ quỹ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Người chưa tham gia bảo hiểm y tế mà bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương thì được hỗ trợ thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình, học sinh - sinh viên

Từ ngày 1/7 thực hiện cải cách tiền lương mức đóng cũng như mức hưởng bảo hiểm y tế hộ gia đình, học sinh - sinh viên cũng có sự thay đổi.

Cụ thể, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình theo tháng như sau:

- Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở;

- Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất;

- Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Đối với học sinh, sinh viên mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở (ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30%, học sinh sinh viên tự đóng 70%).

Thẻ bảo hiểm y tế được tích hợp vào căn cước công dân

Theo quy định tại điều 22, Luật Căn cước, thông tin thẻ bảo hiểm y tế sẽ được tích hợp theo đề nghị của công dân vào thẻ căn cước cấp từ ngày 1/7.

Việc sử dụng thông tin đã được tích hợp vào thẻ căn cước có giá trị tương đương như việc cung cấp thông tin hoặc sử dụng giấy tờ có chứa thông tin đó trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác.

Theo đó, khi tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế vào thẻ căn cước, người dân có thể dùng thẻ căn cước để khám, chữa bệnh và thực hiện các thủ tục về bảo hiểm y tế.

Người dân được tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế vào thẻ căn cước khi có nhu cầu hoặc khi thực hiện việc cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước.

Link nội dung: https://congdankhuyenhoc.vn/nhung-thay-doi-quan-trong-ve-bao-hiem-y-te-tu-1-7-179240603092758379.htm