Vụ IDP cấp trái phép hơn 56.000 chứng chỉ IELTS: Bộ Giáo dục và Đào tạo nói gì?

17:27 - 09/05/2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, chứng chỉ IELTS cấp trái quy định trong năm 2022 nếu đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng sẽ tiếp tục được sử dụng bình thường trong thi, tuyển sinh và đào tạo, không ảnh hưởng tới quyền lợi của người được cấp chứng chỉ.

Vụ IDP cấp trái phép hơn 56.000 chứng chỉ IELTS: Bộ Giáo dục và Đào tạo nói gì?- Ảnh 1.

IDP khẳng định, hơn 56.000 chứng chỉ IELTS đơn vị này cấp trong năm 2022 vẫn được hơn 12.000 tổ chức thế giới công nhận. Ảnh: IT

Liên quan đến sự việc IDP cấp trái phép hơn 56.000 chứng chỉ IELTS ở Việt Nam, ngày 9/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã và đang tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài nhằm bảo đảm việc tuân thủ quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng các kỳ thi và quyền lợi của người dự thi.

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có kết luận thanh tra đối với một số đơn vị liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam. 

Theo kết quả thanh tra, trước thời điểm được Bộ Giáo dục và Đào tạo tạo cấp phép liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam, các đơn vị này đã có hành vi liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài khi chưa được phép, vi phạm quy định tại Nghị định số 86/2018/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Năm 2023, Cục Quản lý chất lượng đã ban hành Công văn số 889/QLCL-QLVBCC ngày 9/6/2023 về việc hướng dẫn xác minh chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài và Công văn số 999/QLCL-QLVBCC ngày 15/6/2023 về việc sử dụng chứng chỉ để miễn bài thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.

Như vậy, các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài do các đơn vị liên kết tổ chức thi cấp, khi đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng, sẽ tiếp tục được sử dụng bình thường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thi, tuyển sinh và đào tạo, không ảnh hưởng tới quyền lợi của người được cấp chứng chỉ.

Thời gian tới, Cục Quản lý chất lượng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị, tổ chức thực hiện đào tạo, liên kết đào tạo, tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý đối với sai phạm (nếu có), bảo đảm quyền lợi chính đáng của người học và người dự thi, đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, IDP, đơn vị đồng sở hữu bài thi IELTS tại Việt Nam đã phát đi thông báo về tính hợp lệ của các chứng chỉ IELTS đơn vị này cấp trong năm 2022. IDP khẳng định các chứng chỉ này vẫn được hơn 12.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận.

Link nội dung: https://congdankhuyenhoc.vn/vu-idp-cap-trai-phep-hon-56000-chung-chi-ielts-bo-giao-duc-va-dao-tao-noi-gi-179240509172545723.htm