Trường Đại học dân lập Công nghệ Sài Gòn đổi sang loại hình trường đại học tư thục

PV
21:13 - 06/04/2024

Kể từ ngày 6/4/2024, Trường Đại học dân lập Công nghệ Sài Gòn sang loại hình trường đại học tư thục - thành trường Đại học Công nghệ Sài Gòn.

Trường Đại học dân lập Công nghệ Sài Gòn đổi sang loại hình trường đại học tư thục- Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 6/4/2024 về việc chuyển đổi Trường Đại học dân lập Công nghệ Sài Gòn sang loại hình trường đại học tư thục.

Từ ngày 6/4/2024, Trường Đại học dân lập Công nghệ Sài Gòn sang loại hình trường đại học tư thục

Quyết định nêu rõ, chuyển đổi trường Đại học dân lập Công nghệ Sài Gòn thành trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Quá trình chuyển đổi sang loại hình trường đại học tư thục thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của cơ sở giáo dục, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn là cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động theo các quy định của pháp luật có liên quan; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chịu sự quản lý về lãnh thổ của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị đương nhiệm có trách nhiệm tổ chức hội nghị nhà đầu tư để thành lập Hội đồng trường và công nhận Hiệu trưởng theo quy định của pháp luật hiện hành; hoàn thành trong vòng 3 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Hội đồng quản trị và Hiệu trưởng đương nhiệm tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo các quy định hiện hành cho đến khi hội nghị nhà đầu tư thành lập Hội đồng trường và công nhận Hiệu trưởng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6/4/2024.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nhà trường sở hữu một khuôn viên vuông vức, rộng trên 20.000 m2, tọa lạc tại 180 Cao Lỗ, Quận 8, gần đường Nguyễn Tri Phương nối dài, đường Phạm Hùng và đường Tạ Quang Bửu. Tại đây, khu nhà học chính rộng trên 28.000 m2 đã được xây dựng. Khu trường mới có 89 phòng học các loại, 02 giảng đường, 02 hội trường lớn và 74 phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng máy tính của từng khoa,…

Link nội dung: https://congdankhuyenhoc.vn/truong-dai-hoc-dan-lap-cong-nghe-sai-gon-doi-sang-loai-hinh-truong-dai-hoc-tu-thuc-179240406211343372.htm