Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

08:35 - 19/11/2022

Ngày 18/11, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức Gặp mặt Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).

Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức gặp mặt, tặng hoa, chúc mừng những hội viên của Trung ương Hội, đã và đang làm công tác giảng dạy, giáo dục, đào tạo.

Khuyến học và Giáo dục là hai lĩnh vực có mối liên hệ chặt chẽ, mang ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam từng so sánh: Khuyến học là người đẩy chiếc xe giáo dục – đào tạo trên hành trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Cách nói này đã cho thấy vai trò quan trọng của khuyến học, khuyến tài đối với ngành giáo dục và đối với sự thịnh vượng của đất nước nói chung. Cũng bởi ý nghĩa đó, nhiều nhà giáo, nhà quản lý giáo dục, khi về hưu đã trở thành Hội viên của Hội Khuyến học ở nhiều cấp khác nhau.

Với kinh nghiệm, kỹ năng và hiểu biết về giáo dục, các thành viên sẽ tiếp tục cống hiến sức mình vào sự nghiệp khuyến học của nước nhà, hướng tới mục tiêu "xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập".

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi gặp mặt:

Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam - Ảnh 1.

Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam - Ảnh 2.

Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam - Ảnh 3.

Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam - Ảnh 4.

Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam - Ảnh 5.

Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam - Ảnh 6.

Link nội dung: https://congdankhuyenhoc.vn/trung-uong-hoi-khuyen-hoc-viet-nam-ky-niem-40-nam-ngay-nha-giao-viet-nam-179221118151122601.htm