Tăng cường phối hợp công tác khuyến học giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Hội Khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh

11:40 - 13/04/2023

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2030.

Tăng cường phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Hội Khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2030.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Thị Hiền - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam dự buổi lễ.

Về phía Hội Khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh có Chủ tịch Hội Nguyễn Huy Cận, cùng các cán bộ trong ban thường vụ, ban chấp hành hội.

Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh có Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập Thành phố Hồ Chí Minh, cùng các đại diện ban thường vụ, ban giám đốc, lãnh đạo các phòng.

Ngoài ra buổi lễ còn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

Tăng cường phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Hội Khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh ký kết chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030.

Sở Giáo dục và Đào tạo và Hội Khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung về đẩy mạnh công tác tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; xây dựng các văn bản và cơ chế chính sách thúc đẩy học tập suốt đời xây dựng xã hội học tập; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, xây dựng tiêu chí và tăng cường kiểm tra, đánh giá, xếp loại các mô hình học tập; phát triển hội viên và tổ chức Hội; nâng cao năng lực hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Tăng cường phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Hội Khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh Hồ Phú Bạc báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Hội Khuyến học Thành phố giai đoạn 2018-2020.

Đồng thời cũng rút kinh nghiệm và thống nhất tăng cường công tác phối hợp triển khai kế hoạch từng năm, tổ chức sơ kết công tác phối hợp để kịp thời chấn chỉnh và đánh giá kết quả thực hiện của kế hợp phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Hội Khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tăng cường phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Hội Khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh - Ảnh 4.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Thị Hiền, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu tại buổi lễ ký kết.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Thị Hiền - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam chúc mừng kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa 2 đơn vị rất chặt chẽ, nội dung có trọng tâm, trọng điểm để đạt yêu cầu đề ra. Đây là tiền đề để phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo.

Bên cạnh đó Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Thị Hiền đề nghị các đơn vị định kỳ cần có sơ, tổng kết đánh giá chương trình phối hợp và điều chỉnh bổ sung cho phù hợp yêu cầu thực tiễn. Việc phối hợp cần thực hiện thường xuyên, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Tăng cường phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Hội Khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh - Ảnh 5.

Các đại biểu tham dự Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2030.

Link nội dung: https://congdankhuyenhoc.vn/tang-cuong-phoi-hop-cong-tac-khuyen-hoc-giua-so-giao-duc-va-dao-tao-va-hoi-khuyen-hoc-thanh-pho-ho-chi-minh-179230413111352507.htm