Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất tiếp tục miễn học phí cho học sinh trung học cơ sở

20:36 - 10/05/2024

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất Uỷ ban nhân dân thành phố miễn học phí cho học sinh trung học cơ sở công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên đang học chương trình trung học cơ sở, không bao gồm các học sinh đang học tại cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất tiếp tục miễn học phí cho học sinh trung học cơ sở- Ảnh 1.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất chủ trương miễn học phí cho học sinh trung học cơ sở năm học 2024-2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa có tờ trình Ủy ban nhân dân thành phố về chính sách hỗ trợ học phí năm học 2024-2025.

Theo đó, Sở đề xuất, đối tượng được áp dụng miễn học phí là học sinh trung học cơ sở công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên đang học chương trình trung học cơ sở, không bao gồm các học sinh đang học tại cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.

Thời gian áp dụng là 9 tháng năm học 2024-2025. Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách thành phố theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Mức hỗ trợ 100% mức học phí áp dụng theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố đối với cấp trung học cơ sở năm học 2024-2025, mức dự kiến 100.000 đồng/học sinh/tháng đối với nhóm 1 và 85.000 đồng/học sinh/tháng đối với nhóm 2.

Trong đó, nhóm 1 là học sinh tại các trường ở thành phố Thủ Đức và các quận: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân. Nhóm 2 là học sinh học các trường ở các huyện: Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ.

Dự toán kinh phí ngân sách thực hiện chính sách là 421 tỉ đồng. Trong đó, miễn học phí cho học sinh công lập là 399 tỉ đồng, ngoài công lập là 22 tỉ đồng.

Cũng theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, từ năm học 2021-2022 đến năm học 2023-2024, Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành các chính sách đặc thù của thành phố hỗ trợ học phí cho tất cả các cấp học nhằm chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng tài chính với phụ huynh, học sinh và người dân do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Cụ thể, năm học 2021-2022, thành phố hỗ trợ 100% mức học phí công lập, tổng số tiền ngân sách thành phố thực hiện hỗ trợ là 604,5 tỉ đồng.

Năm học 2022-2023, thành phố hỗ trợ phần chênh lệch do điều chỉnh mức học phí, tổng số tiền ngân sách thành phố thực hiện hỗ trợ là 1.518,8 tỉ đồng.

Năm học 2023-2024, thành phố hỗ trợ phần chênh lệch do điều chỉnh mức học phí đối với mầm non, trung học phổ thông và hỗ trợ 100% học phí đối với trung học cơ sở. Dự toán kinh phí thực hiện chính sách là 1.847 tỉ đồng. Trong đó, kinh phí thực hiện miễn học phí cho học sinh trung học cơ sở là 1.108 tỉ đồng (công lập là 1.042 tỉ đồng, ngoài công lập là 66 tỉ đồng).

Link nội dung: https://congdankhuyenhoc.vn/so-giao-duc-va-dao-tao-thanh-pho-ho-chi-minh-de-xuat-tiep-tuc-mien-hoc-phi-cho-hoc-sinh-trung-hoc-co-so-179240510195733076.htm