Ông Trần Văn Tân bị bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

08:11 - 08/02/2024

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định 167/QĐ-TTg ngày 7/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Văn Tân.

Ông Trần Văn Tân bị bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam- Ảnh 1.

Ông Trần Văn Tân. Ảnh: TTXVN

Trước đó, ngày 29/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đã tổ chức Kỳ họp thứ 19. Đây là kỳ họp chuyên đề nhằm tiếp tục xem xét, quyết định một số nội dung phát sinh trong công tác quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và tiến hành công tác lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu theo quy định.

Tại Kỳ họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã trình bày các tờ trình đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh miễn nhiệm chức danh do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu đối với ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trước đó, ông Trần Văn Tân đã có những khuyết điểm, vi phạm trong quá trình công tác và Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xử lý kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng.

Kết quả, 100% đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất với tờ trình, biểu quyết thống nhất bãi nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Trần Văn Tân.

Như Công dân và Khuyến học đã thông tin, từ ngày 14 đến ngày 16/11/2023, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 33. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì Kỳ họp, nội dung: Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Theo đó, Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam (trong đó có ông Trần Văn Tân) đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tiếp nhận công dân về nước phòng, chống dịch; quản lý, sử dụng đất đối với một số dự án đầu tư và thực hiện các dự án/gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) thực hiện; nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý hình sự. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại và nguy cơ thiệt hại lớn tiền, tài sản của Nhà nước, dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.


Nguồn: baotintuc.vn

Link nội dung: https://congdankhuyenhoc.vn/ong-tran-van-tan-bi-bai-nhiem-chuc-vu-pho-chu-tich-uy-ban-nhan-dan-tinh-quang-nam-179240208081134821.htm