Lào Cai hỗ trợ hơn 26 tỷ đồng học phí cho học sinh vùng khó khăn

07:00 - 24/03/2023

Năm học 2022 - 2023, tỉnh Lào Cai hỗ trợ 26,6 tỷ đồng học phí cho trẻ em, học sinh tại các cơ sở giáo dục mầm non, trung học cơ sở và trung học phổ thông ở trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Mức hỗ trợ học phí này thực hiện theo nội dung Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ngày 10/3/2023 quy định hỗ trợ học phí năm học 2022 - 2023 cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai để thực hiện Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ.

Kinh phí thực hiện từ nguồn sự nghiệp giáo dục ngân sách cấp tỉnh Lào Cai năm 2023.

Lào Cai hỗ trợ hơn 26 tỷ đồng học phí cho học sinh vùng khó khăn - Ảnh 1.

Lào Cai hỗ trợ hơn 26 tỷ đồng học phí cho học sinh vùng khó khăn. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai

Theo đó, sẽ có 122.588 trẻ em, học sinh tại các cơ sở giáo dục mầm non, trung học cơ sở và trung học phổ thông ở trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai được hỗ trợ.

Mức chênh lệch do nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh Lào Cai chi trả đối với vùng thành thị, bao gồm: các phường của thành phố Lào Cai, phường Sa Pa (thị xã Sa Pa) và thị trấn Phố Lu (huyện Bảo Thắng); vùng nông thôn, bao gồm: xã Vạn Hòa (thành phố Lào Cai) và xã Sơn Hà (huyện Bảo Thắng); vùng dân tộc thiểu số và miền núi, gồm 64 xã khu vực I, 4 xã khu vực II và 70 xã khu vực III.

Link nội dung: https://congdankhuyenhoc.vn/lao-cai-ho-tro-hon-26-ty-dong-hoc-phi-cho-hoc-sinh-vung-kho-khan-179230323161545726.htm