Kiên Giang thúc đẩy khuyến học - khuyến tài trong cơ quan quân đội

20:48 - 05/10/2023

Ngày 5/10, Hội Khuyến học tỉnh Kiên Giang và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ ký kết phối hợp hoạt động giai đoạn 2023-2030.

Kiên Giang thúc đẩy khuyến học - khuyến tài trong cơ quan quân đội - Ảnh 1.

Hội Khuyến học tỉnh Kiên Giang và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang ký kết phối hợp hoạt động giai đoạn 2023-2030. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Kiên Giang

Nội dung chính của hoạt động phối hợp giai đoạn 2023-2030 giữa Hội Khuyến học tỉnh Kiên Giang và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang bao gồm: Hướng dẫn phát triển hội viên và tổ chức hội khuyến học trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang; xây dựng mô hình “Công dân học tập”, “Đơn vị học tập” trong các cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, đề ra chỉ tiêu cụ thể nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ, con của cán bộ, chiến sĩ trong học tập; tổ chức các phong trào thi đua, biểu dương, khen thưởng các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ, các điển hình tiên tiến trong hoạt động khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang sẽ phối hợp chặt chẽ Hội Khuyến học tỉnh Kiên Giang tham gia các hoạt động hỗ trợ giáo dục “Vì em hiếu học”; “Nâng bước em đến trường”…; phối hợp trao học bổng “Học không bao giờ cùng” để tặng con cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo.

Link nội dung: https://congdankhuyenhoc.vn/kien-giang-thuc-day-khuyen-hoc-khuyen-tai-trong-co-quan-quan-doi-179231005182545935.htm