Hà Nội tặng mỗi hộ gia đình 1 lá cờ Tổ quốc nhân dịp kỷ niệm 10/10

09:20 - 11/05/2024

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), Thành phố Hà Nội sẽ tặng mỗi hộ gia đình 1 lá cờ Tổ quốc.

Hà Nội tặng mỗi hộ gia đình 1 lá cờ Tổ quốc nhân dịp kỷ niệm 10/10- Ảnh 1.

Đây là nội dung trong Thông báo của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Trần Sỹ Thanh, Trưởng ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024) tại phiên họp lần thứ nhất. Theo đó, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội giao Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tổ chức tặng mỗi hộ gia đình 1 lá cờ Tổ quốc theo mẫu chung toàn Thành phố.

Sở Văn hóa và Thể thao có nhiệm vụ hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tặng cờ Tổ quốc theo mẫu, kích thước chung toàn Thành phố, hoàn thành xong trước 20/9/2024.

Cũng tại phiên họp, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đồng ý chủ trương về việc hỗ trợ kinh phí cho Ủy ban nhân dân các huyện để triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô bảo đảm quy mô, chất lượng tổ chức các hoạt động đồng đều trên phạm vi toàn thành phố.

Thành phố cũng yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể được giao nhiệm vụ chủ trì, khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện theo lĩnh vực công tác, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt xong trong tháng 5/2024.

Link nội dung: https://congdankhuyenhoc.vn/ha-noi-tang-moi-ho-gia-dinh-1-la-co-to-quoc-nhan-dip-ky-niem-10-10-179240511092040598.htm