Hà Nội phục hồi kinh tế nhanh, vượt nhiều chỉ tiêu

06:00 - 22/11/2022

Năm 2022, kinh tế Thành phố Hà Nội phục hồi nhanh, tăng trưởng khoảng 8,8% - đạt cao trong nhiều năm trở lại đây và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó hoàn thành cả 22/22 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt.

Tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVII khai mạc Hội nghị lần thứ 10 diễn ra ngày 21/11, thay mặt Ban Cán sự Đảng UBND TP Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải trình bày Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP năm 2022 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Hà Nội phục hồi kinh tế nhanh, vượt nhiều chỉ tiêu - Ảnh 1.

Kinh tế Thành phố Hà Nội phục hồi nhanh, tăng trưởng khoảng 8,8%. Ảnh minh họa: IT

Năm 2022, Thành phố triển khai nhiệm vụ với khối lượng công việc lớn, vừa thực hiện nhiều nhiệm vụ cho trung và dài hạn như: Tổng kết Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị; tổng kết Luật Thủ đô; triển khai Quy hoạch Thủ đô và điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô; triển khai Dự án đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô; rà soát tổng thể và toàn diện các lĩnh vực, các địa bàn để xây dựng và triển khai Đề án phân cấp, ủy quyền; triển khai kế hoạch đầu tư đối với 3 lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa... Cùng với đó, sự biến động của giá cả, nguyên, nhiên vật liệu ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Trung ương và Thành ủy, chính quyền, sự nỗ lực, cố gắng của doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân Thủ đô trong thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, kinh tế - xã hội năm 2022 đã phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện.

Thành phố đã hoàn thành mục tiêu tổng quát năm 2022. Trong đó, tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội và triển khai kịp thời các gói hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Kinh tế phục hồi tăng trưởng khoảng 8,8% - đạt cao trong nhiều năm trở lại đây và vượt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách đạt cao tăng 6,8% so với dự toán, đảm bảo chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên và các nhiệm vụ chi phòng, chống dịch. Sản xuất, kinh doanh phục hồi; các hoạt động thương mại, du lịch được khôi phục lại; thực hiện hiệu quả các hoạt động kích cầu tiêu dùng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng ước đạt 10,9%. Sản xuất công nghiệp, nông nghiệp tiếp tục duy trì phát triển. Thành phố Hà Nội dự kiến hoàn thành 22/22 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải cũng nêu một số tồn tại, hạn chế. Đó là, kỷ cương hành chính có chuyển biến, tuy nhiên chưa đạt mục tiêu đề ra. Công tác phối hợp giữa các sở, ngành, quận, huyện còn thiếu chặt chẽ, chưa hiệu quả; công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị thiếu quyết liệt trong khi công việc ngày càng nhiều; có tư tưởng trông chờ sự hỗ trợ của Thành phố; có tình trạng ỷ lại, đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm trong giải quyết công việc.

Chuyển đổi số còn chậm. Hầu hết các chỉ tiêu về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, về phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số đạt thấp so với mục tiêu đề ra. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp; hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, thoát nước đô thị ngày càng quá tải, hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng dữ liệu chậm tiến độ. 

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải cho biết, mục tiêu tổng quát của Hà Nội là giữ vững ổn định và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng. Tiếp tục cơ cấu lại kinh tế Thủ đô; củng cố, phát triển các động lực tăng trưởng mới; nâng cao năng lực nội tại, tính tự lực, tự chủ, khả năng chống chịu và thích ứng của kinh tế Thủ đô.

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các khâu đột phá. Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, giáo dục; kiểm soát hiệu quả các loại dịch bệnh; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tiếp tục phối hợp hiệu quả với Ủy ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội.

Về dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, có 22 chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, trên cơ sở xây dựng 3 kịch bản tăng trưởng, lựa chọn chỉ tiêu tăng trưởng GRDP khoảng 7,0% (Chỉ tiêu cả nước tăng khoảng 6,5%); GRDP/người khoảng 150 triệu đồng; vốn đầu tư thực hiện tăng 10,5%; kim ngạch xuất khẩu tăng 6%; kiểm soát chỉ số giá 4,5%; giảm 30% số hộ nghèo so với cuối năm 2022.

Đối với một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải cho biết, về kinh tế, Thành phố sẽ tiếp tục cơ cấu lại kinh tế Thủ đô; phát triển các mô hình kinh tế mới; các hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp.

Về văn hóa xã hội, Thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch đầu tư 3 lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa; phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, giáo dục; kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Về quy hoạch, hạ tầng và đô thị, đẩy nhanh công tác quy hoạch; phát triển hạ tầng số, kết cấu hạ tầng, đô thị; quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Về công tác cải cách hành chính, triển khai thực hiện phân cấp quản lý nhà nước trong từng ngành, lĩnh vực đảm bảo đồng bộ, đầy đủ; tiếp tục cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí...

Trước đó, phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nêu rõ, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố và các chương trình, kế hoạch trung hạn 5 năm 2021-2025 của Thành phố. 

Bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức và tiếp tục chịu tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19, song với sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp của thành phố, sự nỗ lực, cố gắng của doanh nghiệp và người dân, tình hình kinh tế - xã hội Thủ đô năm 2022 đã phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Tuy nhiên, theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, tình hình kinh tế - xã hội cả nước cũng như thành phố đang phải đương đầu nhiều vấn đề lớn, dự báo nhiều khó khăn, thách thức; khả năng huy động nguồn lực cho phát triển là khó khăn; do đó, đòi hỏi cần nhìn nhận, đánh giá đúng tình hình để đưa ra định hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp và những quyết sách đúng và trúng, đưa Thủ đô phát triển bền vững trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Bí thư đã đề nghị các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước và đầu tư công năm 2022 của Thành phố. Trong đó tập trung đánh giá kết quả thực hiện chủ đề năm 2022 là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và sự cần thiết đề xuất tiếp tục thực hiện chủ đề này trong năm 2023. Đồng thời đánh giá các tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, như: Vấn đề giải ngân vốn đầu tư công, cải cách hành chính và thủ tục hành chính và chỉ ra các nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế, nhất là các nguyên nhân chủ quan để đề xuất các giải pháp khắc phục.

Nguồn: dangcongsan.vn

Link nội dung: https://congdankhuyenhoc.vn/ha-noi-phuc-hoi-kinh-te-nhanh-vuot-nhieu-chi-tieu-17922112121150407.htm