Đề Tiếng Anh thi lớp 10 công lập ở Thành phố Hồ Chí Minh

19:33 - 06/06/2024

Dưới đây là đề thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đề Tiếng Anh cụ thể như sau:

Đề Tiếng Anh thi lớp 10 công lập ở Thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 1.

Đề Tiếng Anh thi lớp 10 công lập ở Thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 2.

Đề Tiếng Anh thi lớp 10 công lập ở Thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 3.

Đề Tiếng Anh thi lớp 10 công lập ở Thành phố Hồ Chí Minh- Ảnh 4.

Ngày mai (7/6), gần 98.700 thí sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm bài thi môn Toán vào buổi sáng; những thí sinh thi vào lớp 10 chuyên hoặc chương trình Tiếng Anh tích hợp sẽ thi thêm môn chuyên và tích hợp vào buổi chiều.


Link nội dung: https://congdankhuyenhoc.vn/de-tieng-anh-thi-lop-10-cong-lap-o-thanh-pho-ho-chi-minh-179240606165923404.htm