Cụm thi đua khuyến học số 1 Tây Bắc tổ chức Hội nghị giao ban công tác khuyến học

PV
14:23 - 29/11/2022

Ngày 29/11, Cụm thi đua khuyến học số 1 Tây Bắc tổ chức Hội nghị giao ban công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2022 tại Hà Giang. Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư kí Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng dự và chỉ đạo Hội nghị.

Cùng dự Hội nghị có các Chủ tịch, Phó Chủ tịch và chuyên viên 9 hội khuyến học thuộc 9 tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai. Về phía địa phương có Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý, và lãnh đạo, các hội khuyến học huyện Yên Minh, Hà Giang dự hội nghị. 

Bà Nguyễn Thị Kim Hải, Ủy viên thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Cụm trưởng cụm thi đua Tây Bắc - Chủ tịch Hội Khuyến học Phú Thọ chủ trì Hội nghị. 

 Cụm thi đua khuyến học số 1 Tây Bắc tổ chức Hội nghị giao ban công tác khuyến học - Ảnh 1.

Cụm thi đua khuyến học số 1 Tây Bắc tổ chức Hội nghị giao ban công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2022

Cụm Tây Bắc gồm các tỉnh miền núi nghèo, địa bàn rộng, hạ tầng kinh tế, xã hội . Nhìn chung, trong cụm có trình độ dân trí phát triển chưa đồng đều, có nhiều dân tộc với các phong tục, tập quán khác nhau, đời sống của đồng bào các dân tộc còn nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, hội khuyến học cấp xã, phường, thị trấn không được công nhận là hội có tính chất đặc thù.

Tại Hội nghị, Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang (đơn vị đăng cai hội nghị giao ban Cụm năm 2022), đã báo cáo tổng hợp những kết quả nổi bật trong công tác hội và phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời năm 2022. 

Các cấp hội trong cụm thi đua Tây Bắc đã bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tích cực chủ động tham mưu, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền đối với các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập: Tham mưu triển khai, quán triệt, thực hiện Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 11- CT/TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập"; Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg, Quyết định số 1373/QĐ-TTg, Quyết định 387/QĐ-TTg, Quyết định 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong công dân, gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 – 2030.

Năm 2022, Các Hội đã nỗ lực vượt khó, vươn lên hoàn thành các chỉ tiêu và nhiệm vụ đề ra; công tác tuyên truyền được đổi mới cả về nội dung và hình thức, góp phần nâng cao nhận thức cho hệ thống chính trị và người dân về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tổ chức Hội được củng cố và có bước phát triển. Nội dung và phương thức hoạt động Hội ngày càng được đổi mới và thực chất hơn; xuất hiện nhiều mô hình khuyến học, học tập tiêu biểu với những cách làm hay, hiệu quả. Các Hội đã làm tốt công tác tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, các lực lượng xã hội để triển khai các hoạt động đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Hội; các tỉnh đã chú trọng xây dựng và phát triển các quỹ khuyến học, tạo nguồn lực để duy trì, đẩy mạnh các hoạt động của Hội.

Trong năm, Hội Khuyến học các tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động xây dựng quỹ, có nhiều cách làm sáng tạo hiệu quả, tiêu biểu như: Phú Thọ, 100 % các huyện, thị, thành, xã, phường, thị trấn, cơ quan đơn vị đều xây dựng được quỹ/học bổng khuyến học. Quỹ Hùng Vương có số dư 11,1 tỷ , Cẩm Khê trên 5 tỷ, xã Tứ Xã, Lâm Thao 10,5 tỷ đồng; Học bổng Khuyến học Làng Vân số dư 1,5 tỷ đồng, học bổng Bùi Kim Đỉnh, học bổng doanh nhân Nguyễn Mạnh Thản, học bổng nghĩa tình Cựu chiến binh và nhiều dòng họ như dòng họ Lê, dòng họ Dương có số dư trên 1 tỷ đồng...

Hòa Bình huy động được 43,2 tỷ đồng quỹ khuyến học, bình quân đạt 51.733 đồng/người dân (tăng 4.782 đồng so với năm 2021).  Sơn La năm 2022 vận động được 7,8 tỉ đồng và vật chất qui ra tiền là 8 tỷ đồng và hiện vật là 10 suất học bổng tại Nhật Bản trị giá 5 tỷ đồng; Quỹ học bổng Khuyến học cũng tăng 110% (1,55 tỉ đồng).

Hà Giang quỹ 10,939 tỉ, bình quân đạt 12.196 đồng/người dân; Lai Châu, vận động được trên 2,2 tỉ đồng (bình quân đạt 4.719 đồng/người dân); Yên Bái đã hỗ trợ, trao thưởng trị giá trên 10,3 tỉ đồng và huy động nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất trường học, cơ sở giáo dục trị giá 18,7 tỉ đồng; Lào Cai các cấp  vận động được trên 12 tỉ đồng, đạt 17.000 đồng/người dân; Điện Biên thu trên 12 tỉ đồng, đạt 20.000 đồng/người dân.

Các Hội đã phối hợp với ngành giáo dục và các cơ quan ban ngành có nhiều hoạt động hỗ trợ các Trung tâm học tập cộng đồng như: Tổ chức tập huấn cho cán bộ khuyến học, bồi dưỡng cán bộ quản lý Trung tân học tập cộng đồng, các lớp tuyên truyền, phổ biến khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt…

 Cụm thi đua khuyến học số 1 Tây Bắc tổ chức Hội nghị giao ban công tác khuyến học - Ảnh 2.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch, Tổng Thư kí Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng biểu dương thành tích các hội khuyến học cụm thi đua khu vực Tây Bắc và đề nghị các cấp hội tiếp tục phát huy, đẩy mạnh xây dựng phong trào học tập, mô hình học tập trong năm 2023.

 Cụm thi đua khuyến học số 1 Tây Bắc tổ chức Hội nghị giao ban công tác khuyến học - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư kí Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng trao hỗ trợ 50 triệu đồng cho Hội Khuyến học huyện Yên Minh.

Năm 2023, các hội tiếp tục tổ chức tố công tác thông tin tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của các cấp hội về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập…; mở các hội nghị, lớp tập huấn tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các văn kiện của Đảng, Nhà nước về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; xây dựng các mô hình học tập, về phương thức học tập mọi lúc mọi nơi trên cơ sở sử dụng công nghệ thông tin hiện đại… 

Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng số lượng hội viên, nâng cao năng lực tổ chức hoạt động xây dựng phong trào, tổ chức tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo yêu cầu chuyển đổi số quốc gia. Tăng cường hoạt động hỗ trợ giáo dục trong và ngoài nhà trường; Mở rộng ký kết chương trình và phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập với các ban, ngành, đoàn thể, trường học, doanh nghiệp. 

Các hội khuyến học Tây Bắc tích cực vận động xây dựng quỹ khuyến học các cấp, phát triển và quản lí, sử dụng quỹ hiệu quả. Thường xuyên phát động các đợt thi đua khuyến học, khuyến tài gắn với các ngày lễ… trong cán bộ, hội viên làm động lực đẩy mạnh các hoạt động học tập thường xuyên, học tập suốt đời; tổ chức tốt hoạt động biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến; Phát động phong trào thi đua hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội về tổ chức phát động Giải thưởng "Nhân tài đất Việt" năm 2023 với chủ đề "Tôn vinh tài năng - Khơi nguồn sáng tạo", trong đó có Giải thưởng "Khuyến học - Tự học thành tài".

 Cụm thi đua khuyến học số 1 Tây Bắc tổ chức Hội nghị giao ban công tác khuyến học - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch, Tổng Thư kí Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng trao học bổng cho các học sinh xuất sắc đạt học bổng “học không bao giờ cùng” cho các học sinh xuất sắc huyện Yên Minh.

 Cụm thi đua khuyến học số 1 Tây Bắc tổ chức Hội nghị giao ban công tác khuyến học - Ảnh 5.

Hội Khuyến học Hà Giang trao cờ luân lưu đăng cai Cụm thi đua Tây Bắc cho Hội Khuyến học Hoà Bình.

 Cụm thi đua khuyến học số 1 Tây Bắc tổ chức Hội nghị giao ban công tác khuyến học - Ảnh 6.

Tại Hội nghị, Quỹ Khuyến học Việt Nam tặng học bổng vào quỹ trao thưởng khuyến học Hà Giang 100 triệu đồng.

Link nội dung: https://congdankhuyenhoc.vn/cum-thi-dua-khuyen-hoc-so-1-tay-bac-to-chuc-hoi-nghi-giao-ban-cong-tac-khuyen-hoc-17922112912243271.htm