Bộ Chính trị phân công Đại tướng Lương Cường giữ chức Thường trực Ban Bí thư

PV
18:24 - 16/05/2024

Sáng 16/5, trước Hội nghị, Bộ Chính trị báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc Bộ Chính trị đã quyết định phân công Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tham gia Ban Bí thư và giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư.

Bộ Chính trị phân công Đại tướng Lương Cường giữ chức Thường trực Ban Bí thư         - Ảnh 1.

Đại tướng Lương Cường. Ảnh: Nam Trần

Đại tướng Lương Cường sinh năm 1957, quê Phú Thọ.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Đại tướng Lương Cường là Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII; Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII; Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Đại biểu Quốc hội: Khóa XV.

Tháng 1/2019, ông Lương Cường được Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăng quân hàm lên đại tướng.
Ông Lương Cường là người thứ 15 mang quân hàm cao nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Quá trình công tác của Đại tướng Lương Cường:

- 2/1975 - 4/2003: Chiến sĩ, Thiếu úy (1/1979), Trung úy (11/1981), Thượng úy (11/1982), Đại úy (6/1985), Thiếu tá (7/1989), Trung tá (8/1993), Thượng tá (8/1997), Đại tá (9/2001). Trợ lý cán bộ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hoàng Liên Sơn; Trợ lý cán bộ, Sư đoàn 355; Trợ lý, Trưởng Ban nhân sự, Phòng Cán bộ, Cục Chính trị, Quân khu 2; Phó Trung đoàn trưởng về Chính trị, Bí thư Đảng ủy Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, Quân khu 2; Phó Trung đoàn trưởng về Chính trị, Bí thư Đảng ủy Trung đoàn 98, Sư đoàn 316, Quân khu 2; Trợ lý Phòng Nhân sự, Phó Trưởng Phòng, Trưởng Phòng Nhân sự, Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị; Phó Cục trưởng phụ trách nhân sự, Đảng ủy viên Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam

- 5/2003 - 3/2006: Đại tá, Thiếu tướng (2/2006), Phó Tư lệnh về Chính trị, Quân đoàn 2; Bí thư Đảng ủy Quân đoàn 2; Học viên lớp nghiên cứu cho cán bộ lãnh đạo quản lý cao cấp tại Học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2 - 3/2006)

- 4/2006 - 12/2007: Thiếu tướng, Chính ủy Quân đoàn 2; Bí thư Đảng ủy Quân đoàn 2

- 1/2008 - 5/2011: Thiếu tướng, Trung tướng (8/2009), Chính ủy Quân khu 3; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy Quân khu 3

- 6/2011 - 12/2015: Trung tướng, Thượng tướng (12/2014), Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng cục Chính trị; học bồi dưỡng cán bộ cao cấp tại Trung Quốc (12/2011 và 11/2013)

- 1/2016 - 4/2016: Thượng tướng, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng cục Chính trị, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam

- 5/2016 - 1/2021: Thượng tướng, Đại tướng (1/2019); Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương; Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Ủy viên Tiểu ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương

- 1/2021: Đại tướng; Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương; Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Ủy viên Tiểu ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương.

Link nội dung: https://congdankhuyenhoc.vn/bo-chinh-tri-phan-cong-dai-tuong-luong-cuong-giu-chuc-thuong-truc-ban-bi-thu-179240516182448389.htm